Parodontologie

Parodontitis, běžně „parodontóza“ je zánětlivé onemocnění tkání, které tvoří závěsný aparát zubu, a kostního lůžka. V případě nesprávné hygieny se v dutině ústní pomnoží běžně přítomné bakterie. Stanou se paropatogenními, tj. značně nebezpečnými až destruktivními pro tkáně v okolí zubů. Napadena je nejdříve dáseň a s postupujícím zánětem i kost zubního lůžka. To se zánětem rozpouští. Často se jinak zdravý a kazem nepoškozený zub začne viklat. Může se objevit bolestivý otok. V tomto stadiu parodontózy je často jediným řešením jeho vytažení.

Včasným léčebným zásahem lze onemocnění zastavit a i oslabeným zubům prodloužit životnost.

Léčba Parodontitis začíná návštěvou dentální hygienistky, která profesionálně očiští zuby od zubního plaku a kamene. Součástí je instruktáž efektivního provádění dentální hygieny. Další postup se řeší s lékařem, na základě individuální diagnózy.